Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  125 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  126 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  127Espoon kaupungin hallintosäännön hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 10.4.2017)
  128Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana
  129Vuoden 2017 maaliskuun kuukausiraportti
  130Valtuustoaloite valtuustolähetysten teknisen tason parantamisesta (Kv-asia)
  131 Valtuuston 24.4.2017 päätösten laillisuusvalvonta
  132 Paikkajakotoimikunnan kokoonpanon täydentäminen
  133Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-2016) raportointi (Kv-asia)
  134Valtuustokysymys 100 vuotta täyttäneiden muistamisesta kaupungin taholta (Kv-asia)
  135Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen
  136KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteiden raportointi 2016 - 2017 (Kv-asia)
  137Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten sekä esisopimusten hyväksyminen, alue 720900, 85. Kaupunginosa Kalajärvi (osittain Kv-asia)
  138Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseniksi ja tästä johtuvien HSL perussopimuksen muutosten hyväksyminen (Kv-asia)
  139Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Kv-asia)
  140Valtuustokysymys maksuttomista julkisen liikenteen matkoista koulujen retkille (Kv-asia)
  141Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n osakejakaumamuutoksen hyväksyminen
  142Sopimuksen hyväksyminen Otaniemessä Miestentiellä sijaitsevan korttelin 10035 tontin 2 esirakentamistöistä
  143Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta
  144Suurpelto I maankäyttösopimuksen korvauksen maksua sekä alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen hyväksyminen
  145 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset
  146 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  125-131133134136,137k3138140143145-146 Muutoksenhakukielto kuntalaki 91 §
  132,135,137kohdat1-2,141-142,144 Oikaisuvaatimusohje

 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Markus Torkki, puheenjohtaja
Kurt Byman
Tiina Elo
Christina Gestrin
Saara Hyrkkö
Stig Kankkonen
Pia Kauma, saapui klo 16.53 § 146 käsittelyn aikana
Laura Kiijärvi
Liisa Kivekäs
Teemu Lahtinen, saapui klo 15.31 § 126 käsittelyn aikana
Mia Laiho
Ville Lehtola, saapui klo 15.31 § 126 käsittelyn aikana
Simo Repo
Hannele Kerola
Jouni J. Särkijärvi

 Muut saapuvilla olleet
 
  
Maria Guzenina
valtuuston puheenjohtaja, saapui klo 15.33 § 126 käsittelyn aikana
Marika Niemi
valtuuston II varapuheenjohtaja, saapui klo 15.33 § 126 käsittelyn aikana
Jukka Mäkelä
kaupunginjohtaja
Juha Metso
perusturvajohtaja
Aulis Pitkälä
sivistystoimen johtaja
Olli Isotalo
teknisen toimen johtaja
Mauri Suuperko
liiketoimintajohtaja
Timo Kuismin
lakiasiainjohtaja
Ari Konttas
rahoitusjohtaja
Satu Tyry-Salo
viestintäjohtaja
Mari Immonen
kaupunginsihteeri, poistui klo 17.40
Päivi Sutinen
palvelujen kehittämisjohtaja, poistui klo 18.00
Mikko Kivinen
projektinjohtaja, poistui klo 16.00
Antti Mäkinen
projektinjohtaja, poistui klo 16.26
Jari Tuominen
tarkastusjohtaja, poistui klo 17.05
Virpi Ala-aho
kaupunginreviisori, poistui klo 17.05
Pia Ojavuo
taloussuunnittelujohtaja, poistui klo 18.03
Riitta-Liisa Kammonen
kaupunginsihteeri, sihteeri