Toimielimet | Kaupunkisuunnittelulautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  164 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  165 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
  166 Kaupunkisuunnittelulautakunnan opintomatkan huomioita ja oppeja
  167Espoonlahden keskus (Lokirinne), asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 410308, 34. Kaupunginosa Espoonlahti, pöydälle 14.9.2016
  168Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 840300, (Kh-asia)
  169Keilaniemi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 220829, 10. kaupunginosa Otaniemi
  170Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus
  171 Saunalahdenportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 421105, 42. kaupunginosa Saunalahti, palautettu 25.5.2016
  172Rakennuskiellon jatkaminen Kaupunginkalliossa rakennuskieltoalueella 120
  173Vastauksen antaminen asemakaavan muutoshakemukseen koskien korttelin 21166 tontin 6 laajentamista Tuurinmäen lähivirkistysalueelle, 21. kaupunginosa Henttaa, (kielteinen päätös)

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  164-168 Muutoksenhakukielto kuntalaki 91§
  169,170 Kaava-asian (MRL) hyväksyminen tai hylkääminen
  172 Valitusosoitus: hallintovalitus (rakennuskielto)
  173 Kaava-asian (MRL) kielteinen päätös (kaavanmuutoshakemus)

 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Markku Markkula, puheenjohtaja
Stefan Ahlman
Suvi Karhu
Pirjo Kemppi-Virtanen
Harriet Klar-Kristola Helena Haapsaari, saapui klo 18:00 §:n 166 käsittelyn aikana.
Jukka Lahti
Kai Lintunen Jorma Malila
Kirsi Louhelainen
Risto Nevanlinna Henna Partanen
Kimmo Oila
Ulla Palomäki
Paula Pöntynen
Seppo Salo Johanna Tikanmäki

 Muut saapuvilla olleet
 
  
Torsti Hokkanen
kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Antinoja
liikennesuunnittelupäällikkö
Ossi Keränen
asemakaavapäällikkö
Mauri Hämäläinen
lakimies
Essi Leino
va. yleiskaavapäällikkö
Päivi Ahlroos
kehittämispäällikkö, § 164-166
(klo 17:55-18:20), poistui klo 18:20 §:n 166 käsittelyn jälkeen.
Tiina Elo
kaupunginhallituksen edustaja
Yusef Abu Madi
nuorisovaltuuston edustaja
Marita Forsberg
palvelupäällikkö, sihteeri